Keď už ste si vášho budúceho andulčieho miláčika vybrali či už v obchode alebo u chovateľa, po jeho (čo možno najrýchlejšom) prevoze domov v transportnej krabičke je vhodné podržať ju pri otvorených dvierkach klietky tým spôsobom, že andulka z nej do klietky sama prelezie.

Andulku je vhodné podržať ju pri otvorených dvierkach klietky

Skúsenejší chovatelia andulku jednoducho z krabičky vyberú a dajú ju do klietky, čo sa ale príliš neodporúča z jedného dôvodu, a to toho, aby sa andulka zbytočne nestresovala chytaním do ľudských rúk, ktoré pre ňu vždy znamenajú určitú výstrahu a strach. Je úplne normálne ak andulka bude zo začiatku v novej klietke vystrašená a bude v nej chaoticky lietať a narážať do jej stien alebo naopak nepohnuto sedieť na bidielku. Klietku vtedy nechajte zatvorenú, odstúpte od nej a pár hodín nechajte andulku v úplnom kľude. To znamená, nedávajte do klietky ruky, neodchytávajte andulku, nerobte pri klietke rýchle pohyby a hluk. Andulka sa po chvíli ukľudní a začne sa rozhliadať po svojom novom domove. Možno skúsi zobáčikom "ochutnať" hračky, ktoré ste jej do klietky zavesili, skúsi klas senegálskeho prosa, ťukne do zvončeka a možno bude iba vystrašene sedieť a pozerať okolo seba. Je vhodné v tomto čase sedieť pri klietke v dostatočnej vzdialenosti a prihovárať sa andulke milým hlasom. Už od prvého dňa jej opakujte jej meno, pretože ak má vaša andulka vlohy k rozprávaniu, onedlho sa ho naučí vyslovovať sama.

Zoznam pripravovaných článkov

V tejto chvíli redakcia nepripravuje žiadne nové články pre zverejnenie.
Andulka Logo
alebo

Ondrej H.

Ondrej H.

Majiteľ a správca portálu.
Jansa

JANSA

Zakladateľka portálu andulka.sk
Jaro O.

Jaro O.

Žurnalista.
Peter P.

Peter P.

Chovateľ anduliek.

Back to Top