Z vyslovenej nečinnosti andulka môže ochorieť. Hlavne ak je andulka chovaná ako jedinec potrebuje stály kontakt s človekom. Andulka je odkázaná na to, že s ňou hovoríte, hrajete sa s ňou a venujete jej dostatočnú pozornosť.

Ako sa hrať s andulkou

Hra s papierovou guličkou

Pristála andulka práve na vašom stole, pridržte pred ňou napríklad guľôčku z papiera a pomaly s ňou pohybujte smerom od nej. Čoskoro na pustí do prenasledovania a bude sa snažiť do hračky strčiť zobákom. Všetko guľaté andulky láka k tomu, aby to podstrčili zobákom a nadšene pozerali ako guľôčka padá dole zo stola. Predmet stačí iba zdvihnúť a hra začína odznova.

Maľujte na papier

A nechajte andulku prizerať sa, ako kreslíte na papier farebnými pastelkami. To ju natoľko zaujme, že sa často pokúsi farebné škvrny zotrieť zobákom. A keď ju necháte hrať sa s pastelkou, možno že sa jej samotnej podarí nakresliť na papier pár čiar. Používajte iba nejedovaté pastelky.

Schovajte jej maškrtu

Pošlete andulku za hľadaním potravy. Schovajte jej obľúbenú maškrtu napríklad do zápalkovej škatuľky a troška ju pootvorte. Andulka sa bude snažiť tento škatuľku otvoriť.

Čítajte pred andulkou noviny

Šuštite novinovým papierom, aby ste získali jej pozornosť. Andulka sa zapojí a bude utŕhať kúsky novín a žmoliť ich.

Zoznam pripravovaných článkov

V tejto chvíli redakcia nepripravuje žiadne nové články pre zverejnenie.
Andulka Logo
alebo

Ondrej H.

Ondrej H.

Majiteľ a správca portálu.
Jansa

JANSA

Zakladateľka portálu andulka.sk
Jaro O.

Jaro O.

Žurnalista.
Peter P.

Peter P.

Chovateľ anduliek.

Back to Top